യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിയ എസ്.എഫ്.ഐക്കാർക്ക് പി.എസ്.സി ഉടൻ നിയമനം നൽകില്ല

തിരുവനന്തപുരം: യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തികൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയ പ്രതികളുടെ ജോലി നിയമന നടപടികൾ മാറ്റിവക്കുമെന്ന് പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ എം.കെ സക്കീർ. സംഭവത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പി.എസ്.സി വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുമെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.നേരത്തെ..

Sanghamam News Portal

Sanghamam News Portal

USA

CANADA

INDIA

KERALA

Sanghamam news portal malayalam

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിയ എസ്.എഫ്.ഐക്കാർക്ക് പി.എസ്.സി ഉടൻ നിയമനം നൽകില്ല

തിരുവനന്തപുരം: യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തികൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയ പ്രതികളുടെ ജോലി നിയമന നടപടികൾ മാറ്റിവക്കുമെന്ന് പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ എം.കെ...

WORLD