ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

ടെന്നസിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് ഒന്നര വയസു പ്രായമായ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നതിനു ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ വിളിക്കുക 301 655 4291 .