ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ ലോസാഞ്ചലസ് സബര്‍ബില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് ബേബി സിറ്റിംഗിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്. ബന്ധപ്പെടുക: 832 398 5461, 832 907 2469.