• ഇസ്രായേല്‍ ഇനി സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജൂത രാഷ്ട്രം

    ടെല്‍അവീവ്: രാജ്യത്തെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജൂതരാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കയാണ് ഇസ്രായേല്‍ പാര്‍ലമെന്റ്. അറബ് വംശജര്‍ 20 ശതമാനമുള്ള രാജ്യത്ത് ഇത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനമുണ്......

<<
 
<
 
10
 
11
 
12
 
>
>>