• ടൊറന്റോ സുരക്ഷിത നഗരമോ?

    കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ ടൊറന്റോ ഒരിക്കല്‍ 'നല്ല നഗരം' എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഞായറാഴ്ച നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു റസ്റ്ററന്റില്‍ ഉണ്ടായ വെടിവെപ......

<<
 
<
 
7
 
8
 
9
 
>
>>