• ഇംപാക്ട് 2018 സമ്മര്‍ ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു

    നയാഗര: കാനഡ സ്പിരിച്ച്വല്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന ഇംപാക്ട് 2018 സമ്മര്‍ ക്യാമ്പിനു അനുഗ്രഹീത സമാപ്തി. ഒന്റാരിയോയുടേ വിവിധ പട്ടണങ്ങളില്‍ നിന്ന് നാനൂറോള!......

<<
 
<
 
10
 
11
 
12
 
>
>>