• സ്ഥാന പ്രവേശന ശുശ്രൂഷാഘോഷം

    ടൊറന്റോ സി.എസ്.ഐ ഇടവകയിലേക്ക് പുതുതായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വികാരി റവ. അനിഷ് എം. ജോര്‍ജ് പടിയ്ക്കമണ്ണിലിന്റെ സ്ഥാന പ്രവേശന ശുശ്രൂഷ ജനുവരി 6-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേര&#......

<<
 
<
 
10
 
11
 
12
 
>
>>